Ankara En İyi Boşanma Avukatı

Boşanma davası ikibiçimde açılmaktadır. Eğer taraflar evliliği bitirme hususunda anlaşırsa aile hakimine müracaat etmeleri durumunda anlaşmalı olarak ayrılabilirler. Anlaşmalı olarak ayrılmanın gerçekleşmesi için evlilik hayatının minimum bir yıl devam etmiş olmasıgerekmektedir. Eğer evlilik hayatı bir yıldan kısa devam etmiş ise taraflar anlaşmalı olarak boşanmak için başvuru yapamazlar. Bu durumda çekişmeli şekilde başvuru yapmak zorundadırlar. Anlaşmalı olarak boşanabilmek için mahkemeye bir anlaşmalı boşanma mutabakat metni vermeleri zorunludur. Bu mutabakat metninin bir avukat mesleği icra eden biri vasıtasıyla düzenlenmesi faydalı olacaktır. Bunun ardından eşler aile mahkemesine çıkmalı ve anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ettiklerini söylemelidirler. Çekişmeli biçimde evliliği bitirmek için bir boşanma sebebine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu evliliğe son verme sebebinin yerinde olması gereklidir. buna ek olarak ayrılma nedeninin ispatlanması gerekir. Boşanma davalarında davayı açan eş boşanma nedenlerini her çeşit delille ispatlayabilir. bir örnek verecek olursak internet kayıtları kanıt olarak ileri sürülebilir. Çekişmeli boşanma davası fazlaca uzun sürebilmektedir. Dava süresini hızlandırmak için bir avukattan yardım istenmelidir.

Ankarada En İyi Boşanma Avukatı

İyi bir boşanma avukatı düşüncelerinizi anlayabilir. Boşanma davası süreci hiç kolay bir süreç değildir. O yüzden dava süresince size destek olabilecek bir boşanma uzmanı avukat bulmanız gereklidir. Peki uzman Bu makaleyi okuyun bir ankara avukatını nasıl bulabilirsiniz? Bununla birlikle davanız çekişmeli mi veya anlaşmalı mı olacak?
Aynı zamanda boşanma davası ne şekilde açılır ona da dokunalım. Boşanma davası iki biçimde açılabilmektedir. Eğer taraflar evliliği bitirme konusunda anlaşırsa hakime başvuru yapmaları halinde anlaşmalı şekilde boşanabilirler. Anlaşmalı şekilde boşanmanın gerçekleşmesi için evlilik hayatının en az bir yıl sürmüş olmasıgereklidir. Eğer evlilik bir yıldan az sürmüş ise eşler anlaşmalı şekilde evliliği sonlandırmak için müracaat edemezler. Bu durumda çekişmeli biçimde başvuru yapmak durumundadırlar. Anlaşmalı olarak evliliği bitirmek için aile mahkemesine bir anlaşmalı boşanma mutabakat metni vermeleri gerekmektedir. Bu mutabakat metninin bir hukukçu vasıtasıyla hazırlanması çok iyi olacaktır. Bunun ardından taraflar aile mahkemesine çıkmalı ve anlaşmalı boşanma metnini kabul ettiklerini beyan etmelidirler. Çekişmeli olarak evliliği bitirmek için bir boşanma nedenine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu boşanma nedeninin yerinde olması gereklidir. Ayrıca evliliğe son verme gerekçesinin ispatlanması lazımdır. Boşanma davalarında davacı boşanma gerekçelerini her çeşit kanıtla ispatlayabilir. Mesela fotoğraflar delil olarak kullanılabilir. Çekişmeli boşanma davaları fazlaca uzun sürebilmektedir. Davayı hızlandırmak için bir hukukçudan yardım istenmelidir.Boşanma Avukatı asla aklımıza çok iyi fikirler getirmez. Bunun sebebi tecrübelerimiz olabilir mi? Avukatların bir çoğu içinde bulunduğumuz toplumu güzelleştirmek amacıyla seçmemiştir avukatlığı. Çoğu boşanma avukatı , avukatlık yapmaya para etkisiyle başlamıştır. Bu nedenle Ankarada boşanma avukatınızı belirlerken ince okuyup sık dokumalısınız.

Haddinden fazla boşanma avukatı var. En İyi boşanma avukatını hangi şekilde seçeceğim?
Boşanma avukatınızı belirlerken en mantıklı yol arkadaşlarınızın tavsiyesidir. Diğer bir seçenek ise internetten araştırma yapmaktır. Eğer bu yolu seçecekseniz bulduğunuz avukatı öven kişiler de aynı yolla bulabilirsiniz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Ankara En İyi Boşanma Avukatı”

Leave a Reply

Gravatar